EN TR

SURGEOSIGHT

دستگاه گاما کمرای دستی (SURGEOSIGHT)  ، یک دوربین کوچک قابل حمل است که برای اسکن تیروئید لنفوسکتینگرافی پیش از جراحی و همچنین گره های لنفاوی منتقل شده در داخل عمل مورد استفاده قرار می گیرد. از لنفوسکتیگرافی و بافت برداری گره های لنفاوی نگهدارنده به عنوان ابزاری در نشان دادن گستره ی بافت های بیمار و آسیب دیده استفاده می کنند. حضور یا عدم حضور گره های لنفاوی منطقه ای اغلب در تشخیص و درمان بسیاری از تومورهای بدخیم به پزشکان کمک می کند.به عبارت بهتر این دستگاه می تواند نقش ((چشم جراحان)) در اتاق عمل را بازی کند.

قابلیت های دستگاه SURGEOSIGHT

  • لنفوسيتينگ قبل از عمل جراحی
  • تشخیص سکته مغزی
  • جراحی کنترل از راه دور _ رادیویی
  • اسکن تیروئید
  • تصویربرداری از بافت ها و ارگان های کوچک
  • تشخیص sentinel node در جراحی داخلی

 

مشخصات دستگاه

photo_2017-09-07_15-04-27

 

HH

 

کاتالوگ محصول