EN TR

ProSPECT

سیستم تصویربرداری اسپکت قلبی: مدل ProSPECT

سیستم تصویربرداری اختصاصی از قلب، با نام تجاری ProSPECT ، یک سیستم تصویربرداری پزشکی هسته ایست که برای تصویربرداری توموگرافیک از قلب، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از استفاده از این سیستم، آشکارسازی و تعیین موقعیت رادیودارویی است که پیش‌تر به بدن تزریق شده و در بافت قلب و دیگر ارگان‌ها نفوذ کرده است. این سیستم دارای بخش های مجزا می باشد که شامل هدهای آشکارسازی، گانتری، تخت، ترولی و کنسول پردازش و آنالیز تصاویر می باشد (بخش هدهای آشکارسازی، گانتری و تخت در شکل زیر قابل مشاهده است). طراحی سیستم با در نظر داشتن راحتی بیمار (خصوصا بیماران دارای فوبیا مکان های تنگ و تاریک) به گونه ایست که سر بیمار حین فرآیند تصویربرداری بیرون از دالان گانتری قرار می گیرد. همچنین تخت این سیستم به صورت افقی طراحی گردیده است که امکان تصویربرداری در دو مد Supine/Prone را فراهم آورده است.

NEWS PRO SPECT_1

آشکارسازها:

 • کریستال سوسوزن NaI(Tl) با ابعاد 402×256×9.5 mm3
 • 24 عدد تیوب تکثیرکننده فوتونی مربعی با ابعاد 76×76 mm2
 • کولیماتور LEHR

گانتری:

 • دو هد با زاویه ثابت 90 درجه و کمترین فضای مرده بین دو هد
 • سهولت در نصب
 • موقعیت یابی دقیق مکانیکی
 • شعاع چرخش قابل تنظیم جهت کمترین فاصله ممکن تا بیمار

تخت:

 • تصویربرداری در دو مد Supine/Prone
 • تصویربرداری از بیماران با وزن حداکثر 150 kg
 • تضعیف پایین
 • ارتفاع قابل تنظیم

کنسول جمع آوری داده:

 • کنسول متحرک جمع آوری داده
 • مجهز به کنترل دستی

نرم افزارها:

 • نرم افزار اختصاصی جمع آوری داده
 • نرم افزار Cedars Sinai برای آنالیز کمی تصاویر قلبی

کاتالوگ محصول