EN

فعال بودن پروژه عمرانی شرکت پرتو نگار پرشیا در پارک علم و فناوری ایرانیان

فعال بودن پروژه عمرانی شرکت پرتو نگار پرشیا در پارک علم و فناوری ایرانیان
به گزارش واحد ارتباطات و امور بین الملل پارک علم و فناوری ایرانیان هم اکنون پروژه عمرانی شرکت پرتو نگار پرشیا در پارک علم و فناوری ایرانیان فعال می‌باشد. شرکت پرتو نگار پرشیا زیرمجموعه فاز 1 از پارک می‌باشد که زیرساخت‌های این فاز از جمله آب، برق، فاضلاب و معابر تکمیل گردیده است.