EN TR

کارگاه جراحی کم تهاجمی پستان

کارگاه جراحی کم تهاجمی پستان
کارگاه جراحی کم تهاجمی پستان (بیوپسی سوزنی، بیوپسی پیشاهنگ) توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شرکت پرتونگار پرشیا در تاریخ 25 مرداد 97 برای جراحان عمومی در شهر مشهد برگزار گردید.

در این کارگاه نحوه پیدا کردن غده لنفاوی نگهبان با استفاده از دستگاه گاماپروب و فانتوم پستان بصورت عملی به جراحان آموزش داده شد.

1_15

2_12