EN

کارگاه بیوبسی غدد لنفاوی پیشاهنگ(نگهبان) در جراحی سرطان

کارگاه بیوبسی غدد لنفاوی پیشاهنگ(نگهبان) در جراحی سرطان
کارگاه بیوبسی غدد لنفاوی پیشاهنگ(نگهبان) در جراحی سرطان توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری شرکت پرتونگار پرشیا در تاریخ 4 مهر 98 برای جراحان عمومی در مرکز تحقیقات سرطان برگزار گردید.

در این کارگاه نحوه پیدا کردن غده لنفاوی نگهبان با استفاده از دستگاه گاماپروب و فانتوم پستان بصورت عملی به جراحان آموزش داده شد.

 

photo5798573778429653653

photo5798573778429653636

photo5798573778429653640