EN TR

نصب سیستم گاما کمرای دستی SURGEOSIGHT در آزمایشگاه جامع پیش بالینی

نصب سیستم گاما کمرای دستی SURGEOSIGHT در آزمایشگاه جامع پیش بالینی
سیستم گاما کمرای دستی SURGEOSIGHT بمنظور تحقیقات پیش بالینی در بخش تصویربرداری پزشکی هسته‌ای آزمایشگاه جامع پیش بالینی نصب شد.

سیستم SURGEOSIGHT یک سیستم پلنار با دو نوع کولیماتور pinhole و parallel hole است که قابلیت تصویربرداری تا میدان دید 15cm را دارد. این دستگاه دارای رزولوشن مکانی 2.5mm میباشند و کاربردهای وسیعی در تحیققات دارویی دارد.

NEWS HH