EN TR

نصب دستگاه HiReSPECT در رشت و بوشهر

نصب دستگاه HiReSPECT در رشت و بوشهر
هم‌اکنون دستگاه HiReSPECT در رشت، گیلان، موجود است. همچنین سومین دستگاه اسپکت حیوانی با موفقیت در مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس نصب شد.

دومین دستگاه HiReSPECT در دانشگاه گیلان نصب شد. این محصول به دانشجویان و محققان این امکان را فراهم می‌کند که الگوریتم بازسازی تصویر را توسعه دهند. همچنین این دستگاه به محققان این امکان را می‌دهد تا با گرفتن تصویر پیشرفت بیماری و تأثیر درمان را در حیوان زنده بررسی کنند.

سومین دستگاه اسپکت حیوانی با موفقیت در مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس نصب شد.

شرکت پرتو نگار پرشیا اعلام کرد که نصب و بهره‌برداری کامل سیستم سوم HiReSPECT در مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای خلیج فارس انجام شد. این سیستم به محققان این امکان را می‌دهد که تصاویری با جزئیات زیاد داشته باشند که از قرارگیری تومور تا عوامل ضد سرطان را پردازش کنند. سیستم HiReSPECT به محققان کمک می‌کند که تغییرات پاسخ حیوانات به تغییرات محیطی و فیزیولوژیکی در سطح ارگان، بافت، سلول، یا مولکولی را مشاهده کند.

1

2

Cardiac SPECT

3

Kidney

4

Thyroid