EN

حضور پرتونگار پرشیا در بیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران

حضور  پرتونگار پرشیا در بیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران
بیست و سومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران در تاریخ 6 آذر 1398 تا 8 آذر 1398 توسط انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران برگزار شد.

این نشست سالانه فرصتی را فراهم می‌آورد تا بتوان ضمن بهره گیری از متخصصین داخلی و خارجی برای بروزرسانی اطلاعات همکاران، در مورد زمینه‌های نوین پزشکی هسته‌ای به بحث و تبادل نظر پرداخته شود.

شرکت پرتونگار پرشیا امسال با حضور در این کنگره ، توانمندی های خود را در زمینه طراحی و تولید سیستم های تجهیزات پزشکی هسته ای به نمایش  گذاشت

 

23 پزشکی هسته ای 23پزشکی هسته ای 23پزشکی هستها ی