EN TR

برگزاری سمپوزیوم تصویربرداری پزشکی هسته ای از قلب با حمایت مالی شرکت پرتونگار پرشیا

برگزاری سمپوزیوم تصویربرداری پزشکی هسته ای از قلب با حمایت مالی شرکت پرتونگار پرشیا
سمپوزیوم تصویربرداری پزشکی هسته ای قلب، در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام خمینی و با همکاری مرکز تحقیقات سلولی مولکولی و با حمایت مالی شرکت پرتونگار پرشیا برگزار گردید.

سمپوزیوم تصویربرداری پزشکی هسته ای قلب، در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام خمینی و با همکاری مرکز تحقیقات سلولی مولکولی و با حمایت مالی شرکت پرتونگار پرشیا برگزار گردید. این سمپوزیوم که از وجود اساتید برجسته این رشته بهره می برد با استقبال متخصصین پزشکی هسته ای روبرو شد و بیش از 50 نفر از متخصصین این رشته در این سپوزیوم حضور بهم رساندند. از مباحث اصلی که در این سمپوزیوم مطرح گردید می توان به معرفی رادیودارو های مورد استفاده در تصویربرداری قلب، اندیکاسیون ها و آرتیفکت ها و بررسی وایابیلیتی میوکارد در اسکن پرفیوژن قلب و همین طور کاربرد اسکن قلب در بخش اورژانس اشاره نمود. فیزیک عملکرد و پیشرفتهای جدید در دستگاههای مورد استفاده در تصویربرداری از قلب در پزشکی هسته ای و همین طور نحوه آنالیز تصاویر قلب با استفاده از نرم افزار Cedars از دیگر موضوعات مطروحه در این سمپوزیوم بود. لازم به ذکر است در این سمپوزیوم، تصاویر بدست آمده از سیستم ProSPECT که سیستم تصویربرداری اسپکت اختصاصی از قلب متعلق به شرکت پرتو نگار پرشیا می باشد، محور اصلی اغلب سخنرانی ها بود. همچنین طی این سخنرانی ها کیفیت تصاویر و همچنین حساسیت و رزولوشن آشکارسازهای سیستم ProPECT مورد تجلیل قرار گرفت. در پایان سمپوریوم نیز علاوه بر تعلق 4.5 امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان، گواهی شرکت ممهور به مهر ریاست بخش پزشکی هسته ای مجتمع بیمارستانی امام خمینی، جناب آقای دکتر سعید فرزانه فر و نیز ریاست مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، جناب آقای دکتر محمدرضا آی، به شرکت کنندگان در این سمپوزیوم اعطا گردید.

IMG_9003

IMG_9129_1

IMG_9048

IMG_9064

IMG_8912