EN TR

بازدید پروفسور سمیعی از شرکت پرتونگار پرشیا

بازدید پروفسور سمیعی از شرکت پرتونگار پرشیا
13 اردیبهشت 1394، پروفسور مجید سمیعی، دانشمند پزشکی و جراح مغز و اعصاب برجسته ایرانی از شرکت پرتونگار پرشیا بازدید کرد.

پروفسور مجید سمیعی، دانشمند پزشکی و جراح مغز و اعصاب برجسته ایرانی در تاریخ 13 اردیبهشت 1394 از مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی و شرکت پرتونگار پرشیا بازدید کرد. پروفسور والتر رئیس دانشگاه  INI و هیأت رئیسه شرکت فلیپس نیز پرفسور سمیعی را همراهی می‌کردند.

1_5

2_3