EN TR

بازدید رئیس هیات امنای ارزی جناب آقای دکتر قریب به همراه جناب آقایان دکترامیری نیا و دکتر فرهادی از شرکت پرتونگار پرشیا

بازدید رئیس هیات امنای ارزی جناب آقای دکتر قریب به همراه جناب آقایان دکترامیری نیا و دکتر فرهادی از شرکت پرتونگار پرشیا
26آذر 96 جناب آقای دکتر قریب رئیس هیات امنای ارزی به همراه جناب آقایان دکترامیری نیا و دکتر فرهادی از شرکت پرتونگار پرشیا بازدید کردند

 جناب آقای دکتر قریب رئیس هیات امنای ارزی ضمن تجلیل از محصولات شرکت پرتونگار پرشیا در راستای حمایت از محصولات داخلی،اذعان نمودند که رویکرد این هیئت محترم تامین بودجه به مراکز مختلف درمانی و بیمارستانی جهت خرید از محصولات داخلی می باشد.

 

1_14

2_11