EN TR

بازدید رئیس مرکز تحقیقات اعصاب جناب آقای دکتر امامی رضوی به همراه رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه جناب آقای دکتر گیوم هوارد

بازدید  رئیس مرکز تحقیقات اعصاب جناب آقای دکتر امامی رضوی به همراه رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه جناب آقای دکتر گیوم هوارد
جناب آقای دکتر امامی رضوی به همراه رایزن منطقه ای بهداشت کشور فرانسه جناب آقای دکتر گیوم هوارد در تاریخ 31تیر 97 از شرکت پرتونگار پرشیا بازدید نمودند.

آقای دکتر هوارد با تحسین محصولات تولیدی با تکنولوژی بالا توسط شرکت ابراز امیدواری کردند که در آینده امکان همکاری بیشتر شرکت با آزمایشگاه ها و شرکت های مشابه در فرانسه را فراهم کنند و همینطور دکتر امامی رضوی ابراز تمایل کردند ،برای انجام پروژه های تحقیقاتی مغز و اعصاب از سیستم های تصویربرداری این شرکت به خصوص سیستمPET حیوانی استفاده نماید.

 

photo5960530410976947297_2

 

photo5960530410976947294_1