EN TR

بازدید دکتر مسائلی از شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگارپرشیا

بازدید دکتر مسائلی از شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگارپرشیا
13 آذر 96 جناب آقای دکتر مسائلی رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی از شرکت پرتونگار پرشیا بازدید کرد.

جناب آقای دکتر مسائلی ضمن تقدیر از محصولات شرکت پرتونگار پرشیا برلزوم حمایت از محصولات تولید داخل تاکید نمودند وهمچنین خاطرنشان کردند، اداره کل تجهیزات پزشکی نهایت همکاری جهت سهولت و تسریع فرآیند اخذ مجوز را با شرکت پرتونگارپرشیا خواهند داشت.

1_13

2_10