EN

بازدید دکتر فیروزمند، مشاور فنی صندوق نوآوری و شکوفایی از واحد تولید شرکت پرتو نگار پرشیا

بازدید دکتر فیروزمند، مشاور فنی صندوق نوآوری و شکوفایی از واحد تولید شرکت پرتو نگار پرشیا
در راستای حمایت از تولید محصولات ساخت ایران در حوزه تجهیزات پزشکی، دکتر فیروزمند، مشاور فنی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در تاریخ 17/10/99 از واحد تولید شرکت پرتونگار پرشیا بعنوان تنها تولید کننده تجهیزات پزشکی هسته ای بازدید نمودند. در این بازدید دکتر محمدرضا آی روند طراحی و ساخت تجهیزات را تشریح کرد.