EN TR

بازدید دکتر دیناروند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت پرتونگار پرشیا

بازدید دکتر دیناروند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت پرتونگار پرشیا
دکتر دیناروند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس اداره غذا و دارو از مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی و شرکت پرتونگار پرشیا در تاریخ 27 شهرویور 93 بازدید کرد.

دکتر دیناروند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس اداره غذا و دارو از مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی و شرکت پرتونگار پرشیا در تاریخ 27 شهرویور 93 بازدید کرد.

در طول بازدید، او از طراحی و تولید محصولات شرکت پرتونگار پرشیا ابراز رضایت کرد.

dinarvand 1