EN

اولین تصویربرداری از سیستم پت حیوانی

اولین تصویربرداری از سیستم پت حیوانی
اولین تصویربرداری از سیستم پت حیوانی (Xtrim)

 اولین تصویربرداری از سیستم پت حیوانی (Xtrim) با حضور دکتر فیروزمند از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و کارشناسان با تجربه در این زمینه انجام شد. تصویربرداری با سورس خطی و سورس نقطه ای F-18 انجام شد.

news pet1