EN

شرکت پرتو نگار پرشیا فعالیت خود را در زمینه طراحی، تولید، نصب و نگهداری سیستم های تصویرگر پزشکی هسته ای از خرداد 1389 در ایران آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر، به مدد مدیریت کارا، پرسنل متخصص، بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و نیز استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در کشور، موفق به تولید سیستم های زیر گردیده است:

  • سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی
  • سیستم تصویربرداری اسپکت قلبی(RoboSPECT)
  • سیستم تصویربرداری اسپکت قلبی (ProSPECT)
  • سیستم دوربین گاما دستی
  • گاما پروب
  • تست تنفسی اوره
  • سیستم تصویربرداری پت حیوانی

همچنین این شرکت قادر به ارایه خدماتی گسترده تر در زمینه های زیر نیز می باشد:

  • مشاوره و طراحی سایت های پزشکی هسته ای و PET
  • مشاوره و طراحی سایت جهت طراحی بخش تولید رادیو دارو
  • انجام محاسبات شیلدینگ